Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Related Bible reading(s): Matthew 11.2-11

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 15-21 Rhagfyr 2019

Children and Young People Prayers in Welsh

Beth ydych chi’n ei weld?

Mathew 11.2-11

Gweddi ymgynnull

Iesu, Arglwydd a Brenin,
yn union fel y daeth disgyblion Ioan i’th gyfarfod,
rydym ninnau wedi dod i’th gyfarfod heddiw.
Helpa ni i sylweddoli pwy wyt ti mewn gwirionedd.
Amen.


Gweddi o ddiolchgarwch

Diolch i ti, Dduw,
bod dy gariad yn gyson,
pa un ai ydym ni’n llawn hyder
neu yn ei chael yn anodd gweld pwy wyt ti.
Amen.


Gweddi am faddeuant

Llinell ymateb:
Maddau i ni, Arglwydd, a helpa ni i’th weld di.

Dad nefol,
am yr adegau pan fyddwn yn anghofio diolch i ti:
Maddau i ni, Arglwydd, a helpa ni i’th weld di.
Am yr adegau pan na fyddwn yn gofyn am dy help...
Am yr adegau pan fyddwn yn amau dy awdurdod...
Am yr adegau pan fyddwn yn cwestiynu pwy wyt ti...
Amen.


Gweddi dros eraill

Gofynnwch i’r plant feddwl am rywun y maent
eisiau gweddïo drostynt, er mwyn iddynt deimlo
cyffyrddiad Duw yn eu gwella.

Arglwydd Iesu,
tra oeddet yn cerdded ar y ddaear,
gwnaethost i’r dall weld
a’r cloff gerdded;
rhoddaist iachâd i’r gwael
a chlyw i’r byddar;
atgyfodaist y meirwon
a rhoi gobaith i’r tlawd.
Heddiw gweddïwn dros (dywedwch yr enwau)
a gofynnwn i ti eu gwella hwythau hefyd.
Amen.


Gweddi i gloi

Ysbryd Glân, llanw ni â’th hyder,
wrth i ni fynd allan i’r wythnos sydd o’n blaenau
i wynebu pob sefyllfa
a ddaw i’n rhan.
Amen.

General information and website help
020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2019, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2020 ROOTS for Churches.