Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light

Resources in Welsh / Adnoddau Cymraeg

To support congregations in Wales, we offer the following materials in Welsh every week.

I gefnogi gwaith eglwysi Cymraeg eu hiaith yng Nghymru, rydym yn cynnig yr adnoddau isod yn wythnosol.

 

Adult & All Age Prayers

Gweddïau ar gyfer oedolion a phob oed

See examples / Gweler y samplau

Children & Young People Prayers

Gweddïau ar gyfer plant ac ieuenctid

See examples / Gweler y samplau

Children's Sheets

Taflenni Gwaith i blant

See example / Gweler y samplau

Colouring Sheets

Taflenni lliwio i blant

See example / Gweler y samplau

 

We work with the Welsh Sunday School Council, one of our ecumenical partners, to organise translation of these materials into Welsh.

Find out more about the Welsh Sunday School Council (please note that this link will open in a new window).

 

Rydym yn cydweithio gyda un o'n partneriaid yng Nghymru, sef Cyngor Ysgolion Sul Cymru, sy'n trefnu cyfieithu'r adnoddau i ni yn wythnosol i'r Gymraeg.

I wybod mwy am waith Cyngor Ysgolion Sul Cymru (noder bydd y linc yma yn agor mewn ffenest newydd).

General information and website help
020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2020, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2020 ROOTS for Churches.