Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light

ROOTS response to Covid-19 pandemic

Subscribers - log in for worship-at-home resources. FREE resources for everyone - non-subscribers see the ROOTS at home panel on the home page.

Related Bible reading(s): Acts 2.1-21

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 9–15 Mehefin 2019

Children and Young People Prayers in Welsh

 

Ysgogi â’r Ysbryd

Actau 2.1-21

Gweddi ymgynnull

Daeth y disgyblion at ei gilydd.
Daeth yr Ysbryd Glân
â thafodau o dân.
Roedd pawb wedi’u syfrdanu.
Rydym ni yn dod at ein gilydd yma.
Tyrd, Ysbryd Glân, tyrd.
Syfrdana ni heddiw.
Amen.

Gweddi o ddiolchgarwch
Arglwydd, mae dy Ysbryd yn gwneud i ni deimlo:
mor ddewr â llewod; (rhuo)
mor gryf â theigrod; (chwyrnu)
mor ddiogel â chŵn bach; (cyfarth)
ac wedi ein caru fel plant Duw. (cofleidio eich hun)
Diolch i ti, Arglwydd Iesu.
Amen.


Gweddi am faddeuant

Dduw nerthol, rydym yn aml yn gweld pethau
nad ydym yn eu deall.
Weithiau rydym yn gwneud hwyl am eu pen,
ac weithiau rydym yn teimlo’n ofnus.
Maddau i ni, Arglwydd,
am yr adegau pan fyddwn yn methu ymddiried ynot ti.
Boed i’th Ysbryd ein gwneud yn ddewr,
wrth i ni wybebu heriau newydd
bob dydd.
Amen.


Gweddi dros eraill

Eisteddwch yn dawel a meddyliwch am yr amseroedd
pan oeddech yn teimlo’n ofnus.

Arglwydd Iesu,
rydym i gyd yn teimlo’n ofnus weithiau:
pan fyddwn yn mynd i lefydd newydd;
pan fyddwn yn cyfarfod pobl newydd;
pan fydd pethau annisgwyl yn digwydd.
Rydym yn gweddïo drosom ein hunain, dros ein gilydd,
a thros bawb sy’n teimlo’n ofnus.
Bydd gyda ni, Arglwydd,
a bendithia ni â’th bresenoldeb cariadus.
Amen.


Gweddi i gloi

Arglwydd Dduw,
rydym wedi dysgu am bethau rhyfedd
ac ardderchog a ddigwyddodd
pan ddaeth dy Ysbryd.
Anfon ni allan yn awr,
yn llawn cariad a hyder;
yn llawn o’th Ysbryd Glân.
Amen.

General information and website help
020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2020, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2020 ROOTS for Churches.