Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Related Bible reading(s): John 12.1-8

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 7–13 Ebrill 2019

Children and Young People Prayers in Welsh

 

Moment o ormodedd

Ioan 12.1-8

Gweddi ymgynnull

Rhannwch ddarnau o gotwm gyda diferion o
olew lafant ar un a thus ar y llall i bawb eu
harogli, a dŵr a bara i’w cyffwrdd.

Mae olew persawrus yn ein hatgoffa am Mair,
yn penlinio wrth draed Iesu – yn ei baratoi
ar gyfer ei daith tuag at y groes.
Mae thus yn ein hatgoffa am y doethion,
a wyddai, hyd yn oed ar adeg ei eni,
mai Iesu oedd cynllun Duw ar gyfer achubiaeth.
Mae dŵr yn ein hatgoffa am fedydd,
bedydd Iesu a’n bedydd ninnau,
yn ein glanhau ac yn torri ein syched.
Mae bara yn ein hatgoffa ein bod yn cael ein
gwahodd i bryd bwyd – dathliad o fywyd Iesu.
Rydym ar daith gydag Iesu,
yn paratoi, yn cofio, yn gwneud ein hunain yn barod.
Mae’n dda bod yma,
i fod ar y daith hon gyda’n gilydd;
taith tua’r groes a’r tu hwnt iddi,
i fywyd newydd Iesu.
Amen.

Gweddi am faddeuant

Pan fydd yn well gennym edrych ar ein hôl ein hunain
yn hytrach na phobl eraill,
Arglwydd, maddau i ni a helpa ni.
Pan fyddwn yn dewis anwybyddu’r problemau
y gwelwn bobl eraill yn ceisio ymdopi â hwy,
Arglwydd, maddau i ni a helpa ni.
Pan fyddwn yn rhoi’r gorau i rywbeth anodd,
am fod hynny’n haws na cheisio’i ddeall,
Arglwydd, maddau i ni a helpa ni.
Amen.

Gweddi dros eraill

Cofiwn bawb sy’n dlawd.
Arglwydd, trugarha.
Cofiwn bawb sy’n newynog.
Arglwydd, trugarha.
Cofiwn bawb sy’n ddigartref.
Arglwydd, trugarha.
Ac, Arglwydd, trugarha wrthym ninnau hefyd.
Amen.

Gweddi i gloi

Helpa ni i’th weld di;
helpa ni i’th glywed di;
helpa ni i’th adnabod di
fel ein Harglwydd a’n Duw.
Amen.

General information
0845 680 4095 or 020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
0845 680 5317 or 01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2019, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2019 ROOTS for Churches.