Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Related Bible reading(s): John 18.33-37

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 25 Tachwedd–1 Rhagfyr 2018

Children and Young People Prayers in Welsh

 

Trwy’r drych

Ioan 18.33-37

Gweddi ymgynnull

Cwestiynau, cwestiynau, cwestiynau.
Down atat i ofyn cwestiynau, Dduw.
Gobeithio nad oes wahaniaeth gennyt!
Amen.


Gweddi o fawl

Molwn di, Dduw,
am mai ti yw ein Brenin y brenhinoedd.
Molwn di am roi ymennydd i ni
fel y gallwn feddwl am gwestiynau,
a deall yr atebion.
Molwn di am ddangos y gwirionedd i ni
a’n helpu i’w ddeall.
Molwn di am wyrth bywyd,
ar y ddaear, ac yn y nefoedd.
Amen.


Gweddi am faddeuant

Mae’n ddrwg gennym, Dduw.
Rydym yn gwybod bod yn ddrwg gennym o’r blaen,
ond mae’n ddrwg gennym eto
am y pethau na ddylem fod wedi’u dweud,
neu na ddylem fod wedi’u gwneud.
Amen.


Gweddi dros eraill

Gwnewch restr o bawb y mae’r plant yn dymuno
gweddïo drostynt. Gofynnwch iddynt pwy yw’r
person pwysicaf ar eu rhestr. Er mai Duw yw ein
Brenin, mae pawb yr un mor bwysig â’i gilydd i Dduw.
Gwnewch yn siŵr fod gan bawb un enw i weddïo
drosto/drosti. Dywedwch ‘Dduw ein Brenin, rydym yn
gweddïo dros…’ a gwahoddwch bob un, yn eu tro,
i daflu eu breichiau i’r awyr a gweiddi enw eu person hwy.
Gorffennwch gydagAmen’.


Gweddi i gloi

Dduw ein Brenin,
wrth i ni fynd adref,
helpa ni i fynd â’th wirionedd
a’th storïau gyda ni,
i’w rhannu gyda’n teuluoedd a’n ffrindiau.
Amen.

General information
0845 680 4095 or 020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
0845 680 5317 or 01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2019, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2019 ROOTS for Churches.